Yasal <br />Tavsiyenizi Alın
Yasal
Tavsiyenizi Alın
Uzman <br />Avukatlarla Çalışma
Uzman
Avukatlarla Çalışma
İndirimli Fiyatlara <br />Sahip Olun
İndirimli Fiyatlara
Sahip Olun
Vaka Belgelerinizi İnceleyin
Vaka Belgelerinizi İnceleyin
Hakkımızda
Hakkımızda

Büromuz, 2004 yılında kurulmuştur. Olayları tüm boyutları ile değerlendirip en güvenilir, en az maliyetli ve riskleri minimalize etme esasına dayalı olarak çözüm üretmek anlayışını temel prensip olarak belirleyen Binici Hukuk Bürosu, kurumsal ve bireysel müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir.

Binici Hukuk Bürosu,  bireysel ve kurumsal müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti verirken “ güven ve şeffaflık “ kültürü içinde hareket eder.

Daha Fazla

Hizmetlerimiz
Uzmanlık Alanları
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, hukuk anlamında gerçek kişilerin ölümden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları yahut ölümden sonra kendiliğinden hukuk düzeninin...

Daha Fazla

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk’un kapsamı oldukça geniş olmakla birlikte Aile Hukuku’ndan kaynaklanan hukuki problemleri ve çözüm yollarını, Miras Hukuku kapsamında yer alan hukuki sorunları, davaları...

Daha Fazla

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Binici Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık İdari Ceza Hukukunun temel ilkelerine ve bahsi geçen bu ilkelerin uygulandığı bankacılık, gümrük, sigorta, vergi, finans, borsacılık vb. alanlardaki...

Daha Fazla

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra ise borçların devlet kuvveti ile zorla yerine getirilmesini ifade etmektedir. Borçlarını, zamanında...

Daha Fazla

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Medeni Hukuk’un alt dalını oluşturan aile hukukunun konusu toplumsal bir olgu ve müessese olan ailedir ve aile toplumun temeli olarak tanımlanmaktadır. Toplumun temel yapı taşı olan...

Daha Fazla

Tazminat Hukuk

Tazminat Hukuk

Tazminat Hukuku, birbirinden farklı sebeplerle özel hukuk ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu alarak bu kapsamda ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacına yönelik...

Daha Fazla

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Türk ve Yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve bu kuruluşlara bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi...

Daha Fazla

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz tüzel ve gerçek kişilerin vergiye ilişkin tüm ve her türlü ihtilaflarının çözümü için her  hizmetler sunmaktadır. Büromuz idareler tarafından yapılan resen tahakkuk...

Daha Fazla

Ceza Hukuk

Ceza Hukuk

Ceza yargılamaları; el koyma, arama,  yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirlerinin yanı sıra hapis cezası ve adli para cezası gibi mahkumiyet niteliğindeki kararları da...

Daha Fazla

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Belirtildiği gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan da dava değerinin yüksek olduğu davalar olduğundan yargılama sürecinin en etkili ve makul...

Daha Fazla