Medeni Hukuk

Medeni Hukuk’un kapsamı oldukça geniş olmakla birlikte Aile Hukuku’ndan kaynaklanan hukuki problemleri ve çözüm yollarını, Miras Hukuku kapsamında yer alan hukuki sorunları, davaları, uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını ve ayrıca borçlar hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıkları da ihtiva eden oldukça geniş kapsama sahip bir Özel Hukuk alanı olarak belirtilebilir.
Bu kapsamda belirtilebilir ki;

Aile Hukuku’na ilişkin olarak:

   Boşanma davası
   Velayet davası
   Nafaka davası
   Boşanmada mal paylaşımına ilişkin uyuşmazlıklar

Miras Hukuku’na ilişkin olarak:

​​​​​​​   Mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası
​​​​​​​   Mirasın reddi davası

Borçlar Hukuku’na ilişkin olarak:

​​​​​​​   Sözleşmenin düzenlenmesi
​​​​​​​   Sözleşmenin yenilenmesi
​​​​​​​   Sözleşmenin feshi
​​​​​​​   Alacak davası

​​​​​​​gibi örneklendirilebilen dava ve hukuki uyuşmazlıkları ihtiva etmektedir.

Özel Hukukun bu alanında hukuk büromuz hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti vermektedir.