İdare Hukuku

Binici Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık İdari Ceza Hukukunun temel ilkelerine ve bahsi geçen bu ilkelerin uygulandığı bankacılık, gümrük, sigorta, vergi, finans, borsacılık vb. alanlardaki idari yaptırım sistemine yönelik geniş bilgi birikimi ile bu alanlarda idari yaptırımlarla karşılaşan müvekkillerine etkin bir danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede herhangi bir ekonomik faaliyete başlanması sürecinde İdari Ceza Hukuku açısından gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi, idarece uygulanan gümrük, vergi vb. alanlardaki idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması, idari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında yetkin hukukçu kadrosu ve alanında uzman danışmanlarla, en etkin hukuki çözümleri sunmaktadır.

Binici Hukuk Bürosu’nun idare hukuku alanında
sunduğu hizmetler şu alanlarda yoğunlaşmaktadır;


   Sosyal Güvenlik (SGK tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​   Kültür ve Tabiat Varlıkları (KTVKK tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Kamu İhaleleri (KİK tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar
​​​​​​​​​​​​​​   Vergi (Vergi İdarelerince uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Gümrük (Gümrük İdarelerince uygulanan idari cezalar
​​​​​​​​​​​​​​   Sermaye Piyasası (SPK tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Enerji ve Madencilik (EPDK tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Spor Faaliyetleri (TFF, TBF, TVF ve diğer kurumlar tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Radyo Televizyon Uygulaması (RTÜK tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Telekomünikasyon Uygulaması (TİDB tarafından uygulanan idari cezalar)
​​​​​​​​​​​​​​   Bankacılık (BDDK ve TMSF tarafından uygulanan idari cezalar) Sigortacılık (SDK tarafından uygulanan idari cezalar)