Şirketler ve Ticaret Hukuku

Türk ve Yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve bu kuruluşlara bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi Binici Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık’ın esaslı konularından birini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda çalışma alanımıza dahil olan;

​​​​​​​   Ticari Sözleşmeler
​​​​​​​​​​​​​​   Taşıma Hukuku
​​​​​​​​​​​​​​   Deniz Ticaret Hukuku
​​​​​​​​​​​​​​   Rekabet Hukuku örnek olarak sayılabilecektir.